Porte

Bağlama üzerinde bağlanmış perdelerin her sesi birbirinden farklı olduğu için, her sesi kağıt üzerinde birbirinden ayırmalıyız. Sesleri kağıt üzerinde birbirinden ayırmak için Porte kullanılır. Porte, 5 paralel yatay çizgi ve 4 eşit aralıktan oluşur ve notalar çizgilerin üzerine veya aralıklarına konulur:

Bir müzik eserinin notaları yazıldığında, birkaç grup kullanılır ve porte yukarıdan aşağı doğru okunur: