Bağlamada Akort

Kısa sap bağlamada teller genel olarak bağlama düzenine akort edilir:

La (Alt Tel)
Re (Orta Tel)
Mi (Üst Tel)

Uzun sap bağlamada teller genel olarak kara düzenine akort edilir:

La (Alt Tel)
Re (Orta Tel)
Sol (Üst Tel)

Nota isimleri sadece referans olarak kullanılır. Referans notalar ise sadece teller (Alt, Orta, Üst) arasındaki ses farkı bilmek için kullanılır. Bağlama akort edilmeden önce karar ses belirtilir. Karar ses belirttikten sonra, teller karar sesine göre akort edilir. Karar ses sanatçının sesine, bağlamaya, kulağa hoş gelen, ve diğer durumlara göre belirtilir.

Akort nasıl yapılır

Bağlamada teller üç gruptan oluşmaktadır:

Alt Tel
Orta Tel
Üst Tel

Bağlamada akort yaparken:

1. Alt tel grubu ayarlanır. Alt tel grubu için bir referans ses gerekmektdir. Referans ses bir akort cihazı ile belirlenebilir.

2. Orta tel grubu, alt tel grubun 7. perdesine göre ayarlanır.
3. Bağlama Düzeni: Üst tel grubu, orta tel grubun 3. perdesine göre ayarlanır. Kara Düzen: Üst tel grubu, orta tel grubun 7. perdesine göre ayarlanır.

Bilgi: Alt telleri belirli bir sese ayarlamak için, kullandığınız "kara ses" dikkate alınması gerekir.

Örnekler:
Do Karar (Kısa Sap):

Fa (Alt Tel)
Si Bemol (Orta Tel)
Do (Üst Tel)

Do Karar (Uzun Sap):

Do (Alt Tel)
Fa (Orta Tel)
Si Bemol (Üst Tel)