Nota İsimleri

Almanya'da, ABD'de ve birkaç diğer ülkelerde nota isimleri alfabe olarak isimlendirilir:
A - B - C - D - E - F - G - H (Almanya'da H yerine B kullanılır)

Türkiye'de, Italya'da ve birkaç diğer ülkelerde nota isimleri aşağıdaki şekilde isimlendirilir:
La - Si - Do - Re - Mi - Fa - Sol

Sol anahtarı, konulduğu çizgiye kendi adını verdiği için (2. çizgide Sol notası bulunuyor), nota isimleri Sol notadan başlayarak isimlendirilir.
Toplam 7 tane tam nota vardır:

7. notadan (Fa) sonra, tekrar Sol notası geliyor ve nota isimleri yukarıdaki gibi aynı sırada isimlendirilir.

Ayrıca 5 tane yarım nota var. Yarım nota, bir tam notanın yarısıdır. Yarım notalar için farklı bir isim kullanılmaz; tam nota isimlerine bemol veya diyez eklenir ve değiştirme işaretleri (bemol, diyez ve naturel) kullanılır.
Bağlamada ayrıca çeyrek nota var. Çeyrek nota, yarım notanın yarısıdır. Çeyrek nota, koma ses olarak da adlandırılır ve bemol notaya 2 rakamı ve diyez notaya 3 rakamı eklenir: