Nota Değerleri

Bir notanın zamanını belirtmek için, farklı nota işaretleri kullanılır. Nota işaretleri iki nota arasandakı kesin zamanı belirtmez; iki nota arasandakı kesin zamanı belirtmek için Tempo gerekir.

Nota değerleri tablosu aşağıdaki şekilde isimlendirilir:

 

1/1    = Birlik Nota Değeri
1/2    = İkilik Nota Değeri
1/4    = Dörtlük Nota Değeri
1/8    = Sekizlik Nota Değeri
1/16 = Onaltılık Nota Değeri
1/32 = Otuzikilik Nota Değeri

Sekizlik, Onaltılık, Otuzikilik ve Altmışdörtlük nota değerlerine bayrak eklenir:

1 Bayrak = Sekizlik Nota Değeri
2 Bayrak = Onaltılık Nota Değeri
3 Bayrak = Otuzikilik Nota Değeri
4 Bayrak = Altmışdörtlük Nota Değeri

Birkaç nota birbirini takip ettiğinde, bayrak yerine yatay çizgi kullanılır:

1 Yatay Çizgi  = Sekizlik Nota Değeri
2 Yatay Çizgi  = Onaltılık Nota Değeri
3 Yatay Çizgi  = Otuzikilik Nota Değeri
4 Yatay Çizgi  = Altmışdörtlük Nota Değeri

Es Değerleri

Sessiz sürler için, Es işaretleri kullanılır. Es değerleri, nota değerleri gibi kullanılır: