Bağlama Düzenleri

Bağlamada akort yapmak için farklı düzenler kullanılır. Bağlama düzenleri tellerin (Alt, Orta, Üst) arasındaki ses farkı belirtir. Bağlamada sıkça bağlama düzeni ve kara düzen kullanılır. Bağlama düzeni genel olarak kısa sap bağlamada kullanılır. Kara düzen ise genel olarak uzun sap bağlamada kullanılır.

Bağlamada Düzenler:

Bağlama Düzeni

• La (Alt Tel)
• Re (Orta Tel)
• Mi (Üst Tel)

Kara Düzen (Bozuk Düzen)

• La (Alt Tel)
• Re (Orta Tel)
• Sol (Üst Tel)

Misket Düzeni

• La (Alt Tel)
• Re (Orta Tel)
• Fa (Üst Tel)

Müstezat Düzeni

• La (Alt Tel)
• Re (Orta Tel)
• Fa (Üst Tel)