Bağlamada Akor

Müzikte farklı seslerin aynı anda duyulmasına akor denir. Bir akor en az üç farklı sesten oluşur.
Bağlamada akorlar, ardarda çalındığı zaman Arpej olarak isimlendirilir. Bağlamada arpej, genel olarak türkü söylerken eşlik olarak kullanılır.

La Minör Akor

La Minör Arpej

Do Majör Akor

Do Majör Arpej

Re Minör Akor

Re Minör Arpej

Fa Majör Akor

Fa Majör Arpej

Sol Majör Akor

Sol Majör Arpej