Bağlamada Akor

Müzikte farklı seslerin aynı anda duyulmasına akor denir. Bir akor en az üç farklı sesten oluşur. Bağlamada sıkça Majör ve Minör akorları kullanılır.

0. Boş
1. İşaret parmağı
2. Orta parmak
3. Yüzük parmağı
4. Serçe parmak
5. Başparmak

La Minör

Do Majör

Re Minör

Fa Majör

Sol Majör